/content/dam/prnewswire/products/product-details/country/detailimages/hero_home_color.jpg

DOSáHNěTE SVYCH KOMUNIKA?NíCH CíL?

KONTAKTUJTE NáS

Nejnověj?í zprávy

04 kvě, 2020, 16:25 BST Spole?nost Kavalan vytvá?í ?adu základní úrovně pro pokrytí ?ir?ího trhu

Palírna Kavalan, která se nespokojí s jednou whisky základní úrovně, nyní oznámila vytvo?ení nové ?ady základní úrovně v rámci svého portfolia, jeho? ...


24 dub, 2020, 10:00 BST Zna?ka CHiQ na své konferenci p?edstavila televizory 5G+8K

Zna?ka CHiQ na globální konferenci 5G+8K, kterou po?ádala spole?nost Changhong (?anghaj: 600839.SS), p?edstavila novou ?adu televizor? 5G+8K a...


21 dub, 2020, 09:00 BST Juniper Networks a Deutsche Telekom spole?ně nabízí integrované ?e?ení na platformě SD-WAN a mohou tak nabídnout firemním zákazník?m je?tě kvalitněj?í slu?by v oblasti správy sítí

Juniper Networks (index NYSE: JNPR), jedni?ka v oblasti bezpe?nych sítí ?ízenych umělou inteligencí, zahájila partnerskou spolupráci se spole?ností...


14 dub, 2020, 10:38 BST Následná získaná ocenění

Palírna Kavalan p?idala v roce 2020 do své skvělé série ocenění ?ty?i ?Dvojité zlaté medaile", které získala na nedávné Mezinárodní soutě?i destilát? ...


31 b?e, 2020, 07:00 BST Harmonica Linea je multifunk?ní inovativní produkt na hubnutí

V b?eznu byl oficiálně uveden na trh produkt Harmonica Linea, doplněk stravy pro rychlé a bezpe?né hubnutí. P?esto?e tento produkt je?tě není k...


22 úno, 2020, 15:02 GMT Spole?nost HONOR odhalila hlavní trendy ekosystému inteligentního ?ivotního stylu v Evropě

S cílem podpo?it sv?j cíl zorganizovat komplexní ekosystém inteligentního ?ivotního stylu v?ech scéná?? pro mladé lidi na celém světě pově?ila...


06 úno, 2020, 22:51 GMT Spole?nost Henniges Automotive oslavuje otev?ení nové evropské centrály

Spole?nost Henniges Automotive, p?ední světovy dodavatel pokro?ilych těsnění a antivibra?ních komponent? pro automobilovy pr?mysl, si dnes p?ipomněla ...


22 led, 2020, 11:00 GMT Liberis získává 32 milion? liber na urychlení ambiciózních plán? r?stu v USA a Evropě

Fintech spole?nost Liberis v rámci své mise p?etvá?ení financí malych podnik? úspě?ně uzav?ela období financování ve vy?i 32 milión? GBP ve svém...


16 led, 2020, 17:00 GMT Kat Von D odchází a prodává vlastnické akcie spole?nosti Kat Von D Beauty, aby se věnovala zna?ce veganskych bot a hudebnímu turné - Spole?nost KENDO BRANDS nabyvá zbyvající akcie a p?ejmenovává

Spole?nost Kat Von D Beauty dnes oznámila, ?e zakladatelka Kat Von D zcela opou?tí zna?ku, aby se zamě?ila na dal?í umělecké p?sobení (konkrétně na...


14 led, 2020, 09:07 GMT P?ední německá automobilka si vybrala Getac jako globálního dodavatele plně odolnych mobilních p?ístroj? a ?e?ení

P?ední vyrobce plně odolné vypo?etní techniky Getac dnes oznámil, ?e byl vybrán BMW Group jako dodavatel plně odolnych mobilních p?ístroj? a ?e?ení...


07 led, 2020, 10:00 GMT BENTELER na veletrhu CES 2020 v Las Vegas roz?e?ila poklidné vody

SALCBURK, Rakousko a LAS VEGAS, 7. ledna 2020 Firma BENTELER na veletrhu CES (Veletrh spot?ební elektroniky) v Las Vegas vystavuje v?bec poprvé. Na...


06 pro, 2019, 08:03 GMT Narozeniny po celém světě: Závody firmy BENTELER slaví desítky let podnikání v oblasti zpracování kov?

Dvanáct závod? firmy BENTELER letos oslaví vyznamné vyro?í: po?ínají závodem v ?ínském městě Chongqing, ktery úspě?ně zavr?il první rok svého...


27 lis, 2019, 13:15 GMT Primagaz, francouzská dce?iná spole?nost p?edního světového dodavatele LPG, skupiny SHV Energy, si vybrala spole?nost Getac pro optimalizaci operací v rámci své distribu?ní sítě plynu

Spole?nost Getac dnes oznámila, ?e spole?nost Primagaz, sou?ást nizozemské rodinné skupiny SHV Energy Group a 1. celosvětovy distributor LPG, vybrala ...


26 lis, 2019, 20:26 GMT Univerzita Karlova: P?l miliónu ?ech? trápí du?nost, p?i?em? devět z deseti lidí u?ívá spreje a inhalátory nesprávnym zp?sobem

V Praze se uskute?nilo Mezinárodní sympózium o ?havych novinkách v respira?ní medicíně. Tuto akci spole?ně uspo?ádaly Univerzita Karlova, Plicní...


11 lis, 2019, 08:00 GMT Nejnověj?í lahev palírny Kavalan je ozdobena h?ebenovou královskou korunou

Je to vyvoj spole?nosti a ambiciózní cesta od domácích produkt?, orchidejí a venkovského dětského vzdělávání a? po kávu, pivo a whisky a letos i...