/content/dam/prnewswire/products/product-details/country/detailimages/hero_home_color.jpg

DOSIAHNITE SVOJE KOMUNIKA?Né CIELE

KONTAKTUJTE NáS

Najnov?ie správy

04 máj, 2020, 19:14 BST Kavalan prichádza so zna?kou vstupnej úrovne, aby pokryl rozsiahlej?iu ?as? trhu

Kavalan sa neuspokojil s jednou whisky vstupnej úrovne a oznámil, ?e pridáva do tejto úrovne novy sortiment ako sú?as? svojho portfólia popri...


13 apr, 2020, 11:06 BST ?al?í rad ocenení

Liehovar Kavalan pridáva ku svojej rozsiahlej zbierke cien získanych po?as roku 202 ?al?ie ?tyri ocenenia Double Gold, ktoré získal na nedávnej...


31 mar, 2020, 07:00 BST Prípravok Harmonica Linea bol uvedeny na trh ako multifunk?ná novinka na kontrolu hmotnosti

V marci bol oficiálne uvedeny na trh prípravok Harmonica Linea – prírodny doplnok vy?ivy pre rychle, ale bezpe?né chudnutie. Napriek tomu, ?e sa e?te ...


22 jan, 2020, 11:00 GMT Spolo?nos? Liberis vyzbierala 32 miliónov libier na urychlenie ambicióznych plánov rastu v USA a Európe

Finan?no-technická spolo?nos? Liberis, s misiou nadobro pretvori? financovanie malych firiem, úspe?ne uzavrela kolo financovania vo vy?ke 32 miliónov ...


11 nov, 2019, 08:00 GMT Najnov?ia whisky Kavalan je zdobená krá?ovskou korunou

Vyvoj zaviedol zna?ku na ambicióznu cestu od domácich produktov, orchideí a vidieckeho vzdelávania cez kávu, pivo a whisky a? do barov a re?taurácií. ...